z-14 gus

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy przeprowadzi dla Szefa Służby Cywilnej badanie „Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej”.

  1. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy przeprowadzi dla Szefa Służby Cywilnej badanie „Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej”.
  2. Na potrzeby regularnego tworzenia oficjalnych statystyk krajowych i międzynarodowych wykorzystujemy innowacyjne metody przetwarzania i analizy dużych wolumenów danych typu Big Data.
  3. Aktywnie poszukujemy coraz lepszych form prezentacji danych, dopasowanych do potrzeb naszych odbiorców.
  4. Badanie to jest częścią Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024.

Badanie to jest częścią Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024. Najtrudniejszym wyzwaniem, z którym się mierzyliśmy, była realizacja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 i Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Mam nadzieję, że znajdą Państwo w Raporcie wiele interesujących informacji na temat polskiej statystyki publicznej. Z przyjemnością przedstawiamy Państwu Raport Głównego Urzędu Statystycznego, w którym prezentujemy działalność polskiej statystyki publicznej w latach 2017–2022. Tym samym pragniemy przybliżyć Państwu naszą pracę i osiągnięcia na arenie krajowej i międzynarodowej.

Zestawy danych (formularze) na rok 2022

W tym celu korzystamy między innymi z machine learning i opracowujemy rozwiązania programistyczne. Aktywnie poszukujemy coraz lepszych form prezentacji danych, dopasowanych do potrzeb naszych odbiorców. Istotnym elementem naszej działalności jest dialog z interesariuszami. Prowadzimy Zysk na akcjach: od kogo zacząć? działania integrujące środowiska akademickie, administracji publicznej oraz oświatowe. Chcemy, by statystyka publiczna była blisko ludzi. W tym celu organizujemy szereg wydarzeń i prowadzimy działania, dzięki którym stale poszerzamy grono użytkowników danych statystycznych.

z-14 gus

Polska statystyka publiczna dąży do usprawniania badań statystycznych. Stale pracujemy nad zwiększaniem efektywności naszych badań, a jednocześnie dążymy do zmniejszania obciążeń sprawozdawczych respondentów. Coraz częściej korzystamy z rejestrów urzędowych, systemów informacyjnych https://www.tradebot.online/ administracji publicznej oraz pozyskujemy dane dzięki teledetekcji satelitarnej. Na potrzeby regularnego tworzenia oficjalnych statystyk krajowych i międzynarodowych wykorzystujemy innowacyjne metody przetwarzania i analizy dużych wolumenów danych typu Big Data.